Kontakt

Najszybciej można skomunikować się ze mną pisząc na pwasylcz@fuw.edu.pl

Poza wyjątkowymi sytuacjami odpowiadam na listy w ciągu 24 godzin.